четвъртък, 10 март 2016 г.

Глави за прозрение на истината Джан Бодуан

23. Част Втора (Продължение)
Стих 39БО


В битката, армията генералът разделя на лява и дясна войска;

Ако противник ме обкръжи, ние ще станем: аз гост, той хазяин.

Призовавам те: внимателен бъди, приближавайки с полковете врага;

Страхувам се, че можеш да загубиш своето семейство, безценно съкровище. В това четиристишие продължава да се развива уподобяването на алхимическото правене на боя (виж коментарите към предишния стих и към стих 36(20)).

Лявата и дясна войска - тук са образите, обозначаващи Ин Ци и Ян Ци (ляво - Ян; дясно - Ин). В процеса на нагряване, разклаждането на огъня (имат се предвид дихателните упражнения, съпровождащи топенето на еликсира в тялото на адепта) следва, както издигането на енергиите - пневмите по техните естествени пътища (лявата пневма, Ян Ци се издига, а дясната пневма, Ин Ци се спуска), така и да бъдат обърнати обратно (Ян Ци надолу, Ин Ци нагоре). По този начин, хазяинът и гостът постоянно сменят местата си (в терминологията на "Книгата на промените" се образува ту 63-та хексаграма Дзи Дзи; ту 64-та хексаграма Вей Дзи, тъй като триграмите Кан и Ли, символизиращи потоците Ин Ци и Ян Ци, постоянно сменят местата си. Виж коментарите към 4-ти стих на I част). "Аз" (хазяинът) - обикновено Ин Ци, триграма Кан, доколкото тази пневма е отправена надолу и нейната триграма се оказва вътрешна, хазяин. Понякога, в процеса на вътрешната алхимия, Ин Ци се отправя нагоре и в ролята на хазяина се оказва Ян Ци (триграма Ли), а новата хексаграма се характеризира с пълна уместност на чертите.

По-нататък Джан Бодуан призовава адепта към внимание: ако прояви небрежност, започвайки да съединява пневмите на тялото, и да злоупотребява с Огъня, то младият, току-що появил се зародиш ще изгори и безсмъртието няма да се постигне. Напротив, небрежността към Огъня може да попречи на зародиша, назован тук "семейството, безценно съкровище", да узрее. В заключение, още един път ми се иска да подчертая лексикалната и стилистическа тъждественост на даоските вътрешно-алхимически текстове на военната символика и текстовете по сексуална хигиена. Така коментирано четиристишието много лесно би могло да се изтълкува и в еротичен план, ако под лява и дясна воиска (Ян и Ин) се разбира мъжа и жената, а под безценните съкровища - спермата, т.к. семеотделянето, водещо, по средновековните представи, до загуба на жизнена сила, не се е препоръчвало в китайските еротически пособия. 

На стиха съответства хексаграмата "Разрушение" (Бо), състоящи се от триграмите Кун и Гън.
                       Евгений Торчинов Джан Бо-дуань
                       Главы о прозрение истины
                       (линк към произведението)Няма коментари:

Публикуване на коментар